Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5200”):

Lycaena ottomanus
Pseudophilotes vicrama
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница