Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5370”):

Lycaena dispar
Euphydryas maturna


Назад към предишната страница