Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Abadjiev, 1992” е:

Abadjiev, S. (1992) Butterflies of Bulgaria, Part 1, Papilionidae & Pieridae. Veren Publishers, Sofia, 91 pp.


Назад към предишната страница