Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Abadjiev, 1993” е:

Abadjiev, S. (1993) Butterflies of Bulgaria, Part 2, Nymphalidae: Libytheinae & Satyrinae. Veren Publishers, Sofia, 127 pp.


Назад към предишната страница