Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Аджаров, 1924” е:

Аджаров, М. (1924) Принос към пеперудната фауна на Пловдив и околността му. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 11: 122—130.


Назад към предишната страница