Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Бахметьев, 1909” е:

Бахметьев, П. (1909) К вопросу о фауне чешуекрылых Болгарiи. Русск. ент. обозр. 9 (3): 278—289.


Назад към предишната страница