Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1921” е:

Буреш, И. (1921) Нови и редки видове пеперуди, намерени в Тракия и Македония. Списание на Българската академия на науките 23: 155—216.


Назад към предишната страница