Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1926” е:

Буреш, И. (1926) Принос към пеперудната фауна на парка Евксиноград при Варна. Известия на Българското ентомологично дружество 3: 159—192.


Назад към предишната страница