Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1930” е:

Буреш, И. (1930) Втори принос към пеперудната фауна на парка Евксиноград при Варна. Известия на Българското ентомологично дружество 5: 207—252.


Назад към предишната страница