Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1940” е:

Буреш, И. (1940) В: Официална част. Реферати и съобщения. Известия на Българското ентомологично дружество 11: 243—249.


Назад към предишната страница