Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш & Илчев, 1915” е:

Буреш, И. & Илчев, Д. (1915) Втори принос към пеперудната фауна на Тракия и Македония и съседните им земи. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 8: 151—197.


Назад към предишната страница