Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Coene, 1976” е:

Coene, H. A. (1976) Einige Bemerkungen zur Tagfalterfauna Westbulgariens. Ent. Ber., Amst. 36: 171—176.


Назад към предишната страница