Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1907б” е:

Дряновски, А. К. (1907б) Няколко нови и с малко находища видове пеперуди (Macrolepidopterae) за България. Периодическо списание на Българското книжовно дружество 67 (7—8): 570—607, Табл. I—VI.


Назад към предишната страница