Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1909б” е:

Дряновски, А. К. (1909б) Нови и с малко находища видове из пеперудната фауна на България. Периодическо списание на Българското книжовно дружество 70 (9—10): 603—638, Табл. I—IV.


Назад към предишната страница