Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1921” е:

Дряновски, А. К. (1921) Принос към Lepidopterae-ната (пеперудна) фауна на Пирин, Малешевска и Беласица планини в западна Тракия. Списание на Българската академия на науките 23: 111—154.


Назад към предишната страница