Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1923а” е:

Дряновски, А. К. (1923а) Върху метаморфозата и биологията на три български пеперуди. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 10: 193—196.


Назад към предишната страница