Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1923б” е:

Дряновски, А. К. (1923б) Върху некои нови пеперудни форми из България и Македония. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 10: 181—192.


Назад към предишната страница