Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1930а” е:

Дряновски, А. К. (1930а) В: Дейност на дружеството. III. Реферати и съобщения през 1928 и 1929 години. Известия на Българското ентомологично дружество 5: 21—25.


Назад към предишната страница