Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1930в” е:

Дряновски, А. К. (1930в) Нови лепидоптерни видове за България. Известия на Българското ентомологично дружество 5: 175—188.


Назад към предишната страница