Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1931” е:

Дряновски, А. К. (1931) Втори списък на пеперудите по планината Алиботуш (В бълг. с.-и. Македония). Известия на Българското ентомологично дружество 6: 49—67.


Назад към предишната страница