Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ганев, 1983” е:

Ганев, Ю. (1983) Нови и редки видове пеперуди (Macrolepidoptera) за фауната на България. Acta zoologica bulgarica 21: 89—94.


Назад към предишната страница