Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ganev & Beshkov, 1987” е:

Ganev, J. & Beshkov, S. (1987) Records of Macrolepidoptera from Bulgaria (Lepidoptera). Phegea 15 (2): 113—117.


Назад към предишната страница