Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ганев & Бочаров, 1982” е:

Ганев, Ю. & Бочаров, С. (1982) Принос към проучването на пеперудите (Lepidoptera) в България. Acta zoologica bulgarica 20: 102—106.


Назад към предишната страница