Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Гогов, 1966” е:

Гогов, Д. (1966) Пеперудната фауна на Люлин планина. Известия на Зоологическия институт с музей 22: 55—70.


Назад към предишната страница