Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Илчев, 1923” е:

Илчев, Д. (1923) Принос към пеперудната фауна на Айтоската околност. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 10: 49—53.


Назад към предишната страница