Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Калчев, 1965” е:

Калчев, Б. (1965) Бележки към пеперудната фауна на България. Годишник на музеите в Пловдив 4: 267—270.


Назад към предишната страница