Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Карножицки, 1954” е:

Карножицки, Н. (1954) Биологически, екологически и систематически проучвания върху нови и малко известни пеперуди по нашето Черноморско крайбрежие. Известия на Зоологическия институт 3: 161—200.


Назад към предишната страница