Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ковачев, 1898” е:

Ковачев, В. Т. (1898) Материали по фауната на Русенската околност. Годишник на Българското природоизпитателно дружество 2: 20—28.


Назад към предишната страница