Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Lehmann, 1994” е:

Lehmann, L. (1994) Bemerkenswerte Macrolepidopterenfunde in Südwestbulgarien 1993 (Lep.). Ent. Nachr. Ber. 38 (4): 281—282.


Назад към предишната страница