Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Маркович, 1904” е:

Маркович, А. (1904) Материали по насекомната фауна на Разградската околност. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 2: 220—252.


Назад към предишната страница