Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Маркович, 1910” е:

Маркович, А. (1910) Принос за пеперудната фауна на Родопите. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 4: 80—92.


Назад към предишната страница