Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Недялков, 1909” е:

Недялков, Н. (1909) Нашата ентомологична фауна. Архив на Министерството на народното просвещение 1 (3): 83—135.


Назад към предишната страница