Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Несторова, 1974” е:

Несторова, Е. (1974) Принос към проучването на пеперудната фауна на Витоша (Macrolepidoptera). Известия на Зоологическия институт с музей 40: 227—231.


Назад към предишната страница