Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Петков, 1914” е:

Петков, П. (1914) Ентомологически бележки. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 6: 99—104.


Назад към предишната страница