Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Пигулев, 1899—1900 (1899)” е:

Пигулев, Х. (1899—1900) Насекомите при Сливен. I. Lepidophera [sic] (пеперуди). Светулка 1 (1): 6—8 [продължена като] Насекомната фауна при Сливен. Светулка 1 (2) (1899): 14—16; (3) (1899): 22—24; (4) (1899): 31—32; (5) (1900): 47[39]—48[40].


Назад към предишната страница