Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Rebel, 1903” е:

Rebel, H. (1903) Studien über die Lepidopterenfauna der Balkanländer. I Teil: Bulgarien und Ostrumelien. Annln naturh. Mus. Wien 18 (2—3): 123—347; Taf. III.


Назад към предишната страница