Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Сливов & Несторова, 1985” е:

Сливов, А. & Несторова, Е. (1985) Преглед на пеперудната фауна (Lepidoptera, Macrolepidoptera) на резервата “Кастракли” в западните Родопи. Международен симпозиум по проект 8—МАБ (ЮНЕСКО) “Опазване на природните територии и съдържащия се в тях генетичен фонд” 23—28.09.1985 г., Благоевград, Сборник с доклади, С., БАН: 132—136.


Назад към предишната страница