Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Thurner, 1935” е:

Thurner, J. (1935) Eine Sammelreise im Piringebirge in Südbulgarien. Ent. Z., Frankf. a. M. 49: 79—80, 85—86, 94—96.


Назад към предишната страница