Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тодорова & Петков, 1915” е:

Тодорова, В. & Петков, П. (1915) Макролепидоптерната фауна на Царибродско и Трънско. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 8: 128—147.


Назад към предишната страница