Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Чорбаджиев, 1928” е:

Чорбаджиев, П. (1928) Принос към пеперудната фауна в Свиленградско. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 13: 173—182.


Назад към предишната страница