Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тулешков, 1932” е:

Тулешков, К. (1932) Първи принос към пеперудната фауна на Западна Стара-планина. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 15—16: 307—312.


Назад към предишната страница