Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тулешков, 1955” е:

Тулешков, К. (1955) Вредни пеперуди около полезащитните горски пояси в Южна Добруджа. Сборник на експедицията по полезащитните пояси в Добруджа през 1952 г.: 349—356.


Назад към предишната страница