Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Виходцевский & Гогов, 1963” е:

Виходцевский, Н. & Гогов, Д. (1963) Принос към пеперудната фауна на Витоша. Известия на Зоологическия институт с музей 14: 227—235.


Назад към предишната страница