Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Юркевич, 1904” е:

Юркевич, М. В. (Горюнин, М.) (1904) Двадцатипятилетнie итоги княжества Болгарiи 1879—1904. Опыт собранiя матерiалов. Землеведенiе. Фауна. Lepidoptera (б. Пеперуди — Луспестокрили). Софiя 1 (1): 301—303.


Назад към предишната страница