English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини


Националният природонаучен музей в София с нов сайт

5 януари 2009 00:02

Националният природонаучен музей в София (НПМ) стартира нов двуезичен (на английски и български) сайт. Сайтът е вече на разположение на www.nmnhs.com. Очаква се той да придобие пълна функционалност в следващите две седмици.

Музеят има близо сто и двадесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров. Основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд под името Княжески естественоисторически музей.

Мисията на НПМ е насочена в няколко направления: фундаментални и приложни изследвания, управление и съхраняване на колекциите, разпространение на природонаучните знания чрез експозицията и популярната литература, обучение на докторанти и млади специалисти, експертна дейност.

Версия за печат