English | Български
Къде съм? > Начало > e-Natura

Споделяме своите данни за биоразнообразието

Националният природонаучен музей при БАН подкрепя международните научни принципи и стандарти за отворена наука, които включват свободен достъп до научните публикации, данни и метаданни, както и максимална прозрачност на процесите на рецензиране на научни статии, проекти и други. Стремим се и да прилагаме най-добрите практики за споделяне на достъп до данните за биоразнообразието в България, чрез предоставянето им в Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — най-голямата платформа с отворен достъп до данни за биоразнообразието в света.

НМП-БАН е единствената научна организация в България, подписала Bouchout Declaration for Open Biodiversity Knowledge.

Как музеят споделя своите данни за биоразнообразието [*.PDF]
Често задавани въпроси относно споделянето на данни и GBIF [*.PDF]

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

e-Natura

— Бази данни на природонаучни колекции и други електронни пособия
— Бази данни