English | Български

Machairodus giganteus. Рисунка: (c) Велизар Симеоновски
Machairodus giganteus. Рисунка: (c) Велизар Симеоновски
Бивник на хоботно (Proboscidea). Снимкa: (c) Александър Заричинов
Бивник на хоботно (Proboscidea). Снимкa: (c) Александър Заричинов
Газела. Снимкa: (c) Александър Заричинов
Газела. Снимкa: (c) Александър Заричинов

Палеонтологичен музей Димитър Ковачев, Асеновград

[филиал на Националния природонаучен музей, Българска академия на науките]
Работно време

вторник — петък 9:00 — 17:00; събота 9:00 — 16:00

Палеонтологичен музей Димитър Ковачев
кв. Баделема, ул. 212, 4230 Асеновград
телефони: 0331 63736, 087 8250344

Входни такси


— индивидуален билет за лица над 18 години: 4,00 лв.
— ученици, студенти, пенсионери: 2,00 лв.
— деца до 6 години и хора с увреждания: 1,50 лв.
— семеен билет (родители с две деца до 18 г.): 10,00 лв.
— беседа на български език: 10,00 лв.

Безплатен вход


— 18 май (Международен ден на музеите)
— 1 юни — деца до 14 годишна възраст
— всеки първи вторник от месеца — пенсионери, хора с увреждания и техните придружители

История


С договор от 22.02.1990 г. между БАН и Националния природонаучен музей от една страна, и Кметството на Асеновград от друга, бе поставено началото на съществуването на музея като филиал на НПМ-БАН.

Палеонтологичният музей в Асеновград е създаден благодарение на впечатляващото количество фосили, събирани в продължение на три десетилетия от учителя по биология Димитър Ковачев с помощта на ученици от местната гимназия. През последното десетилетие колекцията нарасна значително благодарение на работата на двама щатни консерватори към музея, извличащи фосилите от тонове фосилоносен седимент от находището Хаджидимово, докарани в музея.

На 21 май 2010 г. Палеонтологичният музей в Асеновград навърши 15 години от откриването си. За този скромен период той се утвърди като притегателен център за всички, които имат интерес към загадъчния свят на част от праисторическите животни, обитавали нашите земи в далечни времена.

Хиена Adcrocuta eximia, Хаджидимово. Снимкa: (c) Асен Игнатов
Хиена Adcrocuta eximia, Хаджидимово. Снимкa: (c) Асен Игнатов
Hippotherium brachypus, Хаджидимово. Снимкa: (c) Александър Заричинов
Hippotherium brachypus, Хаджидимово. Снимкa: (c) Александър Заричинов

Експозиция


Първият етаж на музейната експозиция бе довършен и открит през 1995 г. Той представя еволюцията на хоботните животни. Особено атрактивен между всички експонати е отливката на над 4 метровия скелет на туролския динотериум (Deinotherium), намерен край с. Езерово. Разширената през 1998—1999 г. експозиция на втория етаж на музея разкрива в 30 витрини т. нар. хипарионова фауна и нейното разнообразие през Туролия [* Туролият е век (етаж) от епохата (серията) на късния/горния Миоцен] на България.
Скелетът на динотериум в Палеонтологичния филиал на НПМ в Асеновград. Снимкa: (c) Александър Заричинов
Скелетът на динотериум в Палеонтологичния филиал на НПМ в Асеновград. Снимкa: (c) Александър Заричинов

Колекции


Внушителната палеонтологична сбирка на музея съдържа корали, амонити, изкопаеми морски таралежи и останки от фосилни костенурки. Основната част на колекцията са изкопаемите бозайници. По своя обем това е най-голямата в България сбирка от неогенски гръбначни животни. Научната колекция от късномиоценски бозайници надвишава 25000 образеца от повече от 40 вида. Към колекцията се числят многобройни останки от видове, които са в процес на активно изучаване, най-вече хипариони и бовиди, но също хищници, носорози, хоботни, елени, примати, тубулидентата и др., включително типове на новоописани таксони.

Персонал


Недко Недялков — д-р, уредник
Димитър Плачийски — технически сътрудник

Научен ръководител на музея е доц. д-р Георги Марков от НПМ, София