English | Български
Къде съм? > Начало > Образование


Образование

Учени от Националния природонаучен музей четат лекции и провеждат практически занятия в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’ (херпетология). От 1974 г. досега в НПМ са разработени 21 дисертации по специалностите ‘Зоология,’ ‘Ентомология,’ ‘Ботаника’ ‘Екология и опазване на екосистемите,’ ‘Палеонтология и стратиграфия’ и ‘Минералогия и кристалография,’ от които 16 са защитени успешно. Хабилитирани учени от НПМ са ръководители на докторанти от Софийския, Пловдивския и Шуменския университети, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и други научни институции.

Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ
Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ

Чрез стажантските си програми Националният природонаучен музей подава ръка на мотивирани студенти от различни специалности, които са готови да помогнат за развитието на музея като участват в изследователски проекти, образователни програми или творчески инициативи.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности
Стажантска програма за студенти от специалност ‘Туризъм’
Стажантска програма за студенти по изкуства
ДОКТОРАНТИ

Ивайло Ангелов
СТУДЕНТИ

Йоанна Фелезаки — студент, Критски университет
СТАЖАНТИ

Теодора Георгиева — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'
Владимир Карадаков — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'
Илиана Александрова — студент, Лесотехнически университет
Северина Велкова — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'