English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Земноводни и влечуги (1)
Земноводни и влечуги (2)
Земноводни и влечуги (3)
Земноводни и влечуги (4)

Нова витрина в зала 'Земноводни и влечуги' на НПМ

1 май 2010 10:30

В новата витрина, чрез осъвременена и обогатена информация и на достъпен език са представени най-интересните отровни змии, както и най-токсичните жаби в света. Ще получите актуална, полезна и любопитна информация относно всички отровни видове земноводни и влечуги, обитаващи нашата страна. Може да научите факти за количеството отрова, отделяно от най-опасните видове, както и данни за смъртоносната доза при ухапване на човек.

На отделно табло е показана информация за изключително интересната група на морските змии. Друго цветно табло дава информация за най-известната група отровни жаби — тази на дърволазите в Южна и Централна Америка.

Таблата са онагледени с много цветни снимки и музейни експонати.

Версия за печат