English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (1)
Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (2)
Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (3)
Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (4)
Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (5)
Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда' (6)
Снимки (c) доц. д-р Пламен Митов

Научна конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда'

2 юли 2010 13:30

На 24—25 юни 2010 г. Националният природонаучен музей взе участие в научната конференция 'Биологично разнообразие и жизнена среда', проведена в Софийския университет 'Св. Климент Охридски' под патронажа на Министъра на околната среда и водите на Република България г-жа Нона Караджова.

Почетни гости на събитието бяха г-жа Зинаида Златанова — ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и доц. д-р Мария Шишиньова — заместник-ректор на СУ.

Конференцията бе открита от председателя проф. д.б.н. Бойко Георгиев.

Водещи на пленарните сесии от НПМ бяха доц. д-р Петър Берон и проф. д.б.н. Златозар Боев.

От НПМ като съавтори на доклади участваха проф. д.б.н. Златозар Боев с 'Червен списък на птиците в България', доц. д-р Борислав Георгиев с 'Биоразнообразие на дрожди в избрани български екосистеми' и ентомологът Николай Симов с 'Обзор на чуждите за българската фауна видове хетероптери (Insecta, Heteroptera), установени в България през последните 25 години'.

Версия за печат